15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

[email protected]

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

creators-of-worlds.ru

Category Archive Класс

Женижоктун ырлары акан суу

Аккан суу Женижок Mp3. Владимир Шинкаренко 70 е Сборник песен Mp3. Себе не найдя двойников Пикник Mp3. Gurbanguly Berdimuhamedow Женижоктун ырлары акан суу Mp3. Зала девона кад Афзалщо Mp3. В новогоднем лесу детская песенка клип Звезды Новый год развесил на веселой елке Mp3. Она одна такая на миллион Mp3.

ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Добавил: neskeipresun
Размер: 27.88 Mb
Скачали:20176
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ

Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Адам менен Обону Багып чыккан аккан суу. Ала-Тоонун боорунан Жарып чыккан аккан суу. Алтын канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара-Тоонун койнунан Агып чыккан аккан суу.


Адам-Ата, Обону, Багып чыккан аккан суу.

СКАЧАТЬ ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ

Ай туяктан арнашып, Ак боз бээ союшуп, Ак кымызга тоюшуп. Маржан тобу Аккан суу. Далай жерге токтобой, Шыркыраган аккан суу. Эрте турсам шамал женижоктун ырлары акан суу, Эсимде турат амал жок. Ай, аккан суу, аккан суу, Ай, Ааламды баккан суу.

Справедливая война против нацизма и фашизма. Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Аш куйган чарам толгон жок, Аларга балам болгон жок. Алтынды жезге бургандай, Арманым айтып отурсам, Алдыма келип тургандай. Эч кимди шерик кылбастан, Жалгыз кылган аккан суу. Маанисин билбейт баарысы Бийик жаздык баш жакта, Бир кыялым жаш чакта. Кара жердин астынан, Жылып чыккан аккан суу. Кызматы менен кишиге, Женижоктун ырлары акан суу ушундай жаккан суу.ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Кайда барып токтоорун Билип чыккан аккан суу. Диафильм Вороны Ут Рёста норвежская сказка Mp3. Кызматы менен кишиге, Мына ушундай жаккан суу!. Ташка тийсе оорубас, Жаны кыйын аккан суу Жан-жаныбар киени Жаркыратып баккан суу.

Ирик менен чирикти Таза кылган аккан суу. Ата менен эненин, Баркын билбейт балалык.


СКАЧАТЬ ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ БЕСПЛАТНО

ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Кадимки журтум ээлерге, Кадырлап баккан бала жок. Адам-Ата, Обону, Багып чыккан аккан суу. Адамзатты кор кылбас, Акыл болот турбайбы. Улук адил болбосо, Убара болот эл карып.ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ

ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Ай, аккан суу, аккан суу, Ай, Ааламды баккан суу. Ак туйгундай жаштык кез, Алчактатып ат минсе, Арагы жок мастык кез. Байчечекей башбагып, Булак ийип таш жарып. Кадырын таап минбесе, Кара буудан ат карып. Kevin Gates - M.ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ
ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО


Катын менен балага, Ынак болот аккан суу. Тобурчак жалы кайрылса, Тармал эмей, эмине? Тоо боорунан оргуштап Булак болгон аккан суу.


Женижоктун ырлары акан суу